« Go back to all news

Ombudsdienst Consumentengeschillen Advocatuur : OCA-LIGECA


Op 1 januari 2016 startte de Ombudsdienst Consumentengeschillen Advocatuur (OCA) onder de naam Ligeca (Litiges/Geschillen Consumenten/Consommateurs Advocatuur/Avocats). Ligeca is een nationaal platform waarvan de OCA de invulling vormt aan Vlaamse zijde. Ligeca is gekwalificeerd om buitengerechtelijk geschillen tussen advocaten en hun cliënten op te lossen. Isabel Goris, advocaat aan de balie van Antwerpen en erkend bemiddelaar, is de eerste ombudsman.

Ombudsman verwijst door of formuleert aanbevelingen
De ombudsman heeft een dubbele functie. Hij ontvangt aanvragen of klachten van cliënten of advocaten die verband houden met de dienstverlening van de advocaat. De ombudsman registreert de aanvragen, oordeelt over de ontvankelijkheid ervan en verwijst desgevallend door naar een lokale verantwoordelijke. Indien tussen advocaat en cliënt geen oplossing wordt gevonden, belandt het dossier opnieuw in handen van de ombudsman. Die kan, conform de wet, een niet-bindend advies verlenen aan de partijen. De ombudsman neemt geen afdwingbare beslissingen, maar formuleert aanbevelingen.

Klacht indienen
Zowel cliënt als advocaat kan een klacht indienen bij de ombudsman. Dat kan online via het klachtenformulier op de website ligeca.be, per mail aan oca@ligeca.be, per brief aan Ombudsdienst Ligeca, Staatsbladsstraat 8, 1000 Brussel of per fax: 02 307 72 21.

Filip DEVOS, advocaat en erkend bemiddelaar van het advocatenkantoor Daedalius is een van de lokale Ombudsmannen aan de Balie Gent die dossiers behartigt van OCA-LIGECA.


Latest News

Date: 31 aug 16

Met ingang van 01.09.2015 werd Mr. Koen LIPS de nieuwe Stafhouder van de Orde van Advocaten der Balie Gent en […]

Read More

Date: 11 aug 16

Op 1 januari 2016 startte de Ombudsdienst Consumentengeschillen Advocatuur (OCA) onder de naam Ligeca (Litiges/Geschillen Consumenten/Consommateurs Advocatuur/Avocats). Ligeca is een […]

Read More

Date: 11 jul 15

Mr. Filip Devos wordt geregeld aangesteld als bewindvoerder door diverse kantons van het arrondissement Gent.

Read More

It is not necessary to understand things in order to argue about them.~Pierre Beaumarchais