Mr. Lips wordt Stafhouder

Met ingang van 01.09.2015 werd Mr. Koen LIPS de nieuwe Stafhouder van de Orde van Advocaten der Balie Gent en met ingang van 01.09.2016 zal Mr. Koen LIPS zijn 2de ambtstermijn als Stafouder van de Orde van Advocaten der Balie Gent aanvatten.

Ombudsdienst Consumentengeschillen Advocatuur : OCA-LIGECA

Op 1 januari 2016 startte de Ombudsdienst Consumentengeschillen Advocatuur (OCA) onder de naam Ligeca (Litiges/Geschillen Consumenten/Consommateurs Advocatuur/Avocats). Ligeca is een nationaal platform waarvan de OCA de invulling vormt aan Vlaamse zijde. Ligeca is g Read more...

Bewindvoering

Mr. Filip Devos wordt geregeld aangesteld als bewindvoerder door diverse kantons van het arrondissement Gent.

Categories

The less their ability, the more their conceit.~Ahad Haam