Inge GEERS

+32 (9) 266 10 50

About

 • Advocaat – vennoot
 • Arbiter (CEPANI/Belgisch centrum voor arbitrage en mediatie)
 • Arbiter en bemiddelaar VZW Geschillencommissie Reizen
 • Docent PAO Gerechtelijk Expert
 • Stagemeester
 • ondernemingsnummer (EBVBA Inge Geers) BTW BE 0899.068.155
 • derdenrekening (EBVBA Inge Geers) BE31 6301 9504 7255
 • ereloonrekening (EBVBA Inge Geers) BE59 6528 0561 8226

Ervaring

Opleidingen en werkzaamheden

 • Licentiaat Rechten UGent 1991

Professionele carrière

 • advocaat (vennoot), advocatenkantoor DAEDALIUS (SINDS 2008) (Balie Gent)
 • advocaat (vennoot), advocatenkantoor Callant – Van den Daelen – Geers (2002-2008) (Balie Gent)
 • advocaat, advocatenkantoor Bogaert – Vandemeulebroeke (1999-2002) (Balie Gent)
 • advocaat (medewerker), advocatenkantoor Storme, Leroy, Van Parijs (1991-1999) (Balie Gent)
 • assistent vakgroep Burgerlijk Recht, UGent (1991-2007)

Publicaties

 • I. GEERS en K. DEVOLDER, “De wet medische experimenten vanuit een aansprakelijkheidsperspectief” in H. BOCKEN (ed.), Nieuwe wettelijke regelingen voor vergoeding van gezondheidsschade, Mechelen, Kluwer, 2008, 1-38.
 • I. GEERS, “Aansprakelijkheid van onderwijzend personeel en onderwijsinstellingen”, in Aansprakelijkheidsrecht, Maklu Uitgevers, Antwerpen, 2004, 7-23
 • I. GEERS, en DESTUYVER, E., “Werknemers-participatie in vennootschappen : klassieke en nieuwe technieken”, in Omgaan met vennootschappen : regulering en rechtspraktijk, Maklu, Antwerpen, 2002, 93-126
 • I. GEERS, “De dioxinecrisis en aansprakelijkheid” in Gandaius Actueel V, Story-Scientia, Gent, 2000, 215-235
 • I. GEERS, D. VAN POUCKE en D. VERMEULEN,  “Vorm, bestaan en bestuur van uw onderne­ming”, in De Ondernemer, jaarlijks uitgegeven door Kluwer rechtswe­tenschappen (laatste bijdrage geleverd in 2000).
 • I. GEERS, “De consument en alternatieve geschillenbeslechting : de arbitrage inzake reisgeschillen” in Consumentenrecht, Die Keure, 1998, 339-364

Aan de balie sinds

01.10.1991

Expertises

 • Vennootschapsrecht m.i.v. M&A, geschillen tussen vennoten
 • Aansprakelijkheidsrecht (professionele aansprakelijkheid, medische aansprakelijkheid, productaansprakelijkheid, verkeer)
 • Verzekeringen
 • Handelscontracten
 • Handelspraktijken

Latest News

Date: 31 aug 16

Met ingang van 01.09.2015 werd Mr. Koen LIPS de nieuwe Stafhouder van de Orde van Advocaten der Balie Gent en […]

Read More

Date: 11 aug 16

Op 1 januari 2016 startte de Ombudsdienst Consumentengeschillen Advocatuur (OCA) onder de naam Ligeca (Litiges/Geschillen Consumenten/Consommateurs Advocatuur/Avocats). Ligeca is een […]

Read More

Date: 11 jul 15

Mr. Filip Devos wordt geregeld aangesteld als bewindvoerder door diverse kantons van het arrondissement Gent.

Read More

We have too many high sounding words, and too few actions that correspond with them.~Abigail Adams