Curator

curator

 

curator faillissementen:

Een faillissement is een procedure voor handelaars en voor handelsondernemingen die hun rekeningen niet meer kunnen betalen. Het gaat hier niet om eenmalige of tijdelijke wanbetalingen: bij dergelijke situaties kan je een beroep doen op de wet continuïteit der ondernemingen. Bij het faillissement kan je je rekeningen structureel niet meer betalen en is er eigenlijk geen zicht op beterschap voor je zaak.

Een faillissement is niet van toepassing voor vrije beroepen, zaakvoerders van vennootschappen (wel voor vennootschappen zelf), voor land- en tuinbouwers… Zijn kunnen een beroep doen op de collectieve schuldenregeling.

Aanvragen van faillissement
Een faillissement moet aangevraagd worden bij de rechtbank van koophandel. Je kan zelf een faillissement aanvragen. Ook je schuldeisers en het openbaar ministerie kunnen een faillissement aanvragen.

De curator
Na de aanvraag zal de rechtbank een curator aanstellen. Hij zal een inventaris maken van alle roerende en onroerende goederen en van alle schulden. Alle voor beslag vatbare goederen zullen verkocht worden. Met de opbrengst zullen de schuldeisers betaald worden. In sommige gevallen kan je dus ook je woning, je auto, kortom je persoonlijke eigendommen verliezen.

Afsluiting faillissement
Na de verkoop wordt het faillissement afgesloten met een sluitingsvonnis van de rechter. Het kan zijn dat dat er na de verkoop en het sluitingsvonnis toch nog schulden overblijven. Dit noemt men de restschulden van een faillissement. Deze restschulden zal je aan de schuldeisers moeten betalen. In principe kan je wel ‘verschoonbaar’ verklaard worden door de rechtbank: je zal dan de restschulden niet meer moeten betalen.

Aan de verschoonbaarheid zijn twee voorwaarden gekoppeld:

  • je moet te goeder trouw zijn
  • je moet ongelukkig zijn

Omdat het jaren kan duren voor een faillissement volledig is afgehandeld, kan al zes maanden na het uitspreken van het faillissement een uitspraak gevraagd worden over de verschoonbaarheid. Ook wordt een eventuele (ex-)echtgenoot of wettelijk samenwonende partner mee bevrijd. Dit geldt niet automatisch voor personen die zich op een of andere manier borg hebben gesteld.

 

curator van onbeheerde nalatenschappen:

Krachtens artikel 768 van het Burgerlijk Wetboek vervallen nalatenschappen zonder erfgerechtigden aan de Staat, die de zegels moet laten leggen en de inbezitstelling moet vorderen. In geval een nalatenschap onbeheerd is en dus ook de Staat de inbezitstelling niet heeft gevorderd, kan een curator aangesteld worden die overgaat tot de vereffening van de onbeheerde nalatenschap.

 

 

Latest News

Date: 31 aug 16

Met ingang van 01.09.2015 werd Mr. Koen LIPS de nieuwe Stafhouder van de Orde van Advocaten der Balie Gent en […]

Read More

Date: 11 aug 16

Op 1 januari 2016 startte de Ombudsdienst Consumentengeschillen Advocatuur (OCA) onder de naam Ligeca (Litiges/Geschillen Consumenten/Consommateurs Advocatuur/Avocats). Ligeca is een […]

Read More

Date: 11 jul 15

Mr. Filip Devos wordt geregeld aangesteld als bewindvoerder door diverse kantons van het arrondissement Gent.

Read More

Ability will never catch up with the demand for it.~Malcom Forbes