About

IMG_3532

De advocaten van het Daedalius advocatenkantoor nemen diverse mandaten op.

 

Ons beroep is vrij complex en omvat een veelheid van beroepen die we als advocaat uitoefenen, maar eigenlijk zijn we naast advocaten ook voogden, bewindvoerders, arbiters, bewaarders, curatoren, rechtsbeschermers, zaakgelastigden, zaakwaarnemers, (gerechtelijke) vertegenwoordigers, voorsprekers, gemachtigden, bestuurders, bemiddelaars …

 

Aldus oefenen we als advocaten allerlei werkzaamheden uit die meer omvattend zijn dat datgene dat een advocaat stricto senso als vrij beroeper uitoefent, maar de facto veelal door de advocaten worden uitgeoefend. Zo is een advocaat niet noodzakelijk een curator, niet noodzakelijk een voogd, bewindvoerder, bestuurder, etc… maar is hij dat in de praktijk soms wel, al betreft het dan al dan niet gerechtelijke mandaten die eigenlijk buiten zijn ambt als advocaat vallen.

 

De advocaten van het Daedalius advocatenkantoor oefenen niet alleen zelf allerlei mandaten uit maar zijn dus zeer goed geplaatst om de rechtzoekende grondige bijstand en advies te geven, zowel in der minne als voor de rechtbank en hun cliënten aldus bij te staan jegens andere advocaten die dergelijke mandaten uitoefenen. Denk maar aan een aangifte faillissement in het kader van een faillissement, juridische bijstand bij arbitrageprocedures, advies inzake bewindvoeringen etc…

 

Latest News

Date: 31 aug 16

Met ingang van 01.09.2015 werd Mr. Koen LIPS de nieuwe Stafhouder van de Orde van Advocaten der Balie Gent en […]

Read More

Date: 11 aug 16

Op 1 januari 2016 startte de Ombudsdienst Consumentengeschillen Advocatuur (OCA) onder de naam Ligeca (Litiges/Geschillen Consumenten/Consommateurs Advocatuur/Avocats). Ligeca is een […]

Read More

Date: 11 jul 15

Mr. Filip Devos wordt geregeld aangesteld als bewindvoerder door diverse kantons van het arrondissement Gent.

Read More

All human actions have one or more of these seven causes: chance, nature, compulsion, habit, reason, passion, and desire.~Aristotle